Etsi

videoplus.jpg

SUOMEN VIDEOKESKUS OY
PL 120
02201 ESPOO
Puh: 0400 415626

videokeskus@videokeskus.com
www.videokeskus.com

NETTITILAAJAN LAHJA
Tilaa tuotteita tutustuttavaksi
internetin kautta – saat
mukana yllätyslahjan!

Luova palaute

DVD/VHS sisältää

  1. Luova palaute
Luova palaute

Luova palaute

Palautetta tarvitaan kaikessa yhteisessä työssä. Palautteen avulla ajatukset saadaan kiertämään ja kehittymään ja käsiteltävänä olevan asian laatu paranee. Videopohjainen materiaalipaketti Luova palaute toimii runkona valmennuksessa, jossa perehdytään palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen liittyviin taitoihin mielenkiintoisella ja motivoivalla tavalla.

Luova palaute on materiaalipaketti, joka on tarkoitettu organisaation kaikkien työntekijöiden valmentamiseen. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa sekä esimiehiä että työntekijöitä näkemään palautteen merkitys sekä päivittäisessä työssä että työn kehittämisessä ja antaa heille valmiuksia kehittää omia palautetaitojaan.

Videon pääosissa esiintyvät vakuutusyhtiössä työskentelevä Saara sekä hänen miehensä Aki, joka toimii työnjohtajana tehtaassa. Esimerkkien kautta katsoja perehdytetään siihen, mikä merkitys palautteella on työyhteisölle ja yksilöille; kuinka palautetta annetaan ja hyödynnetään tehokkaasti; sekä kuinka työyhteisössä voidaan yhdessä muodostaa palautteen liikkumiselle suotuisa kulttuuri.

Ohjelman Luova palaute lisäksi videolla on valmentaja Hannu Aravirran 17-minuuttinen haastattelu aiheesta Palaute joukkueurheilussa.

Luova palaute -materiaali on tuotettu yhteistyössä Vakuutusyhtiö Pohjolan sekä Atria Oy:n kanssa.


Korisi on tällä hetkellä tyhjä.