Etsi

videoplus.jpg

SUOMEN VIDEOKESKUS OY
PL 120
02201 ESPOO
Puh: 0400 415626

videokeskus@videokeskus.com
www.videokeskus.com

NETTITILAAJAN LAHJA
Tilaa tuotteita tutustuttavaksi
internetin kautta – saat
mukana yllätyslahjan!

Ristiriidoista ratkaisuihin
Ristiriidoista ratkaisuihin

Ristiriidoista ratkaisuihin

Työpaikalla syntyy väistämättä ristiriitoja ihmisten välille. Joskus kyse on pienestä arkisesta erimielisyydestä, joskus taas kahden työntekijäryhmän välisestä avoimesta taistelusta, joka leviää organisaatiossa kasvaimen tavoin - ja jossa ei kaihdeta mitään keinoja.

Kyky kohdata ja käsitellä ristiriitoja on yksi terveen ja hengittävän työyhteisön keskeisistä ominaisuuksista. Se on tehokkaan tiimityöskentelyn perusedellytys, joka samalla mahdollistaa yksilöiden hyvinvoinnin työssä.

Ristiriidoista ratkaisuihin on materiaalipaketti, joka tarkoitettu käytettäväksi vuorovaikutustaitoja koskevan valmennuksen apuna työpaikoilla. Tavoitteena on auttaa työntekijöitä ymmärtämään paremmin työpaikalla syntyvien konfliktien luonnetta ja antaa heille keinoja käsitellä ristiriitoja rakentavasti. Valmennuksen kohderyhmään kuuluvat kaikki organisaation työntekijät.

Materiaalin keskeisenä osana on video. Se sisältää aluksi dramatisoidun kuvauksen työyhteisössä laajenevasta konfliktista, jonka seuraukset esitetään havainnollisesti. Tämän jälkeen konfliktin synty analysoidaan yksityiskohtaisesti. Perussyynä eskaloituvissa konfliktitilanteissa on poikkeuksetta se, että alkuperäiseen ongelmaan ei ole puututtu ajoissa, eikä sitä ole käsitelty suoraan ja avoimesti. Seuraavaksi videolla esitellään tavallisimpia arkisia ristiriitatilanteita ja malleja siitä, kuinka niissä voidaan toimia. Mitä tehdä kun työtoveri käyttää suuren osan työajastaan puhelimessa hoitaen perheasioitaan? Entä jos työtoveri tyrmää negatiivisuudellaan jatkuvasti toisten hyvät ideat? Kuinka suhtautua lähentelevään tai seksistisiä vihjauksia esittävään työtoveriin? Kuinka toimia tilanteessa, jossa työtoveri levittää perättömiä juoruja? Mitä tehdä, kun tuntuu, että henkilökemiat eivät toimi?

Esitettävien ratkaisujen peruslinjana on ottaa asiat avoimesti ja varhaisessa vaiheessa esille juuri sen henkilön kanssa, jota ne koskevat; ja käsitellä niitä aina työn kautta: Miten ongelma vaikuttaa työhön ja sen tuloksellisuuteen?

Mukana DVD:llä on myös yritysvalmentaja, organisaatiopsykologi Pekka Järvisen puheenvuoro esimiehen roolista ristiriitatilanteissa.

Materiaali on tuotettu yhteistyössä Fazer Suklaan, Jollas Instituutin ja S-ryhmän kanssa.


Korisi on tällä hetkellä tyhjä.