Etsi

videoplus.jpg

SUOMEN VIDEOKESKUS OY
PL 120
02201 ESPOO
Puh: 0400 415626

videokeskus@videokeskus.com
www.videokeskus.com

NETTITILAAJAN LAHJA
Tilaa tuotteita tutustuttavaksi
internetin kautta – saat
mukana yllätyslahjan!

Palvelun henki

DVD/VHS sisältää

  1. Palvelun henki
Palvelun henki

Palvelun henki

Jokaisessa kaupassa, ravintolassa ja toimistossa on oma ilmapiirinsä, jonka asiakas aistii herkästi. Ystävällinen, huolehtivainen ja osaava palveluhenki tekee asioimisesta sujuvaa ja saa asiakkaan tulemaan takaisin myönteisin odotuksin. Välinpitämätön ja huolimaton ilmapiiri taas johtaa ärtymykseen, kahnauksiin ja asiakassuhteiden katkeamisiin ja heijastuu myös työntekijöiden keskinäisiin väleihin. Mistä seikoista tämä "palvelun henki" oikein syntyy? Miten voimme yhdessä synnyttää omalle työpaikallamme myönteisen hengen, joka helpottaa niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin toimintaa? Näihin asioihin voivat kaikki asiakaspalvelussa toimivat perehtyä tämän videopohjaisen valmennusmateriaalin avulla.

Palvelun henki -materiaalipaketin tarkoituksena on toimia tukena valmennuksessa, jossa kehitetään asiakaspalvelua. Materiaalin avulla jokainen kouluttaja, esimies, tiiminvetäjä tai muu työyhteisön jäsen voi vetää kiinnostavan ja vaikuttavan tilaisuuden, jossa pohditaan yhdessä palvelun kannalta keskeisiä tekijöitä.

Videolla on dramatisoituina palveluesimerkkejä kolmesta erilaisesta palveluyrityksestä: vähittäistavarakaupasta (Prisma), lääkärikeskuksesta (Diacor) sekä pankista (Merita). Kaikissa asiaa katsotaan konkreettisesti asiakkaan silmin - kameran linssin läpi - ja pyritään saamaan havainnollinen näkemys kaikista niistä osatekijöistä, jotka synnyttävät palveluilmapiirin. Millainen kokemus on saapuminen palvelutilaan? Mitä asiakas näkee odottaessaan vuoroaan palveluun? Miten asiakas kokee puhelinkontaktin palvelupisteeseen? Mitkä seikat asiakaspalveluhenkilön toiminnassa edistävät hyvän hengen syntymistä? Entä millainen vaikutelma syntyy muiden asiakkaiden palvelusta? Miten vaikuttaa palveluketjuun osallistuvien ihmisten yhteistoiminta? Entä toiminta muiden yhteistyökumppanien - siivoustyöntekijöiden, vartijoiden ym. kanssa?

 


Korisi on tällä hetkellä tyhjä.