Etsi

videoplus.jpg

SUOMEN VIDEOKESKUS OY
PL 120
02201 ESPOO
Puh: 0400 415626

videokeskus@videokeskus.com
www.videokeskus.com

NETTITILAAJAN LAHJA
Tilaa tuotteita tutustuttavaksi
internetin kautta – saat
mukana yllätyslahjan!

Kerralla oikein

DVD/VHS sisältää

  1. Kerralla oikein
Kerralla oikein

Kerralla oikein


Koko laatuajattelu voidaan äärimmillään pelkistää ilmaisuun "kerralla oikein". Jotta organisaatio voisi synnyttää laatua, tulisi jokaisen työntekijän ymmärtää näiden sanojen merkitys. Miksi on parempi estää virheet kuin korjata niiden seurauksia? Mitä kerralla oikein -periaate edellyttää minulta, tiimiltä ja koko organisaatiolta.

Video kertoo tarinan siitä, kuinka yksi tuotannollisen yrityksen työntekijöistä alkaa ymmärtää laadun merkitystä oman toimintansa näkökulmasta. Hän saa lähtökohdan pohdiskeluilleen asiakkaalta, joka ei ole tyytyväinen saamaansa laatuun. Videon kuluessa selviää, että pieneltä vaikuttavan laatuongelman taustalla on itse asiassa monimutkainen vyyhti melkein oikein tehtyjä asioita, jotka yhteisvaikutuksenaan saavat aikaan paitsi isoja laatuongelmia myös kalliin ja turhauttavan paikkailun ja korjausten järjestelmän.
Pääoivallus ohjelmassa on, että asioiden tekeminen heti oikein, joka kerta, on mahdollista ja paljon halvempaa kuin virheiden korjaaminen. Laadun tekeminen on myös työntekijän kannalta motivoivampaa ja tyydyttävämpää kuin reklamaatioiden hoito ja virheiden paikkailu. Kerralla oikein -periaatteen toteuttaminen käytännössä vaatii kuitenkin aluksi suuria ponnistuksia. Laatu on kokonaisvaltainen asia, joka koskee kaikkea ja kaikkia yrityksessä. Videolla esitetään kuinka alkuvaikeudet voitetaan ja mitä hyötyä jokaiselle työntekijälle on siitä, että asioita ruvetaan tekemään alusta pitäen oikein.


Korisi on tällä hetkellä tyhjä.