Etsi

videoplus.jpg

SUOMEN VIDEOKESKUS OY
PL 120
02201 ESPOO
Puh: 0400 415626

videokeskus@videokeskus.com
www.videokeskus.com

NETTITILAAJAN LAHJA
Tilaa tuotteita tutustuttavaksi
internetin kautta – saat
mukana yllätyslahjan!

Hyvinvointi ja huippusuoritus
Hyvinvointi ja huippusuoritus

Hyvinvointi ja huippusuoritus

Materiaalin keskeinen osa on kahdeksaan  2-5 minuutin mittaiseen moduuliin jakautuva ohjelma Hyvinvointi ja huippusuoritus.  Se on osin dramatisoitu ja kertoo seuraavista aiheista:

1. Mitä stressi on? Osassa käydään läpi stressin taustalla oleva biologinen reaktio, stressin lähteet nykyihmisen elämässä ja esitetään stressin määritelmä.

2. Stressi on pahasta -osassa puhutaan stressin akuuteista vaikutuksista elimistöön ja käyttäytymiseen, listataan sitten stressisairauksia ja esitetään, miksi stressin vaikutukset haittaavat modernin aivotyön tehokkuutta.

3. Pysähdy! kehottaa jokaista tutkimaan omaa stressiään ja tekemään konkreettisen suunnitelman sen hallitsemiseksi.

4. Mitä sinulta oikeasti vaaditaan? Kokemus kohtuuttomista vaatimuksista on stressin ydinasioita. Siksi vaatimukset kannattaa listata ja arvioida sitten yksityiskohtaisesti. Työssä erityisen tärkeää on täsmentää omaa työroolia ja  työhön kohdistuvia odotuksia.

5. Hyvässä hengessä Stressin hallinta koskettaa paitsi ihmistä itseään myös muita hänen työpaikallaan. Kyky asettaa rajoja jämäkästi ja samalla ystävällisesti auttaa hyvän työilmapiirin säilyttämisessä.

6. Lisää aikaa Tässä osassa perehdytään ajanhallinnan keskeisiin periaatteisiin.

7. Asenne kohdalleen Kaikkia stressin lähteitä ei voi kontrolloida. Omaa asennetta kehittämällä on kuitenkin mahdollista hankkia hallinnan tunne.

8. Panosta palautumiseen Aivoilla on luontainen kyky palautua stressistä, ja tämä osa käy läpi keinot edistää palautumista elämäntapavalinnoillaan.

Pääohjelman lisäksi DVD:llä on mukana kolme n. viisiminuuttista puheenvuoroa: Tutkija Jari Hakanen (Työterveyslaitos) esittelee puheenvuorossaan työn imun käsitteen. Business Coach Raija Salomaa (LMI Finland, Rai Consulting) kertoo ajan hallinnan keinoista ja toimitusjohtaja Vesa Loponen puhuu omassa osuudessaan hyvinvoinnin johtamisesta (Wyeth Suomi).

Materiaaliin kuuluu myös PowerPoint-esitys sekä Valmentajan opas.

 

 


Korisi on tällä hetkellä tyhjä.